วิธีการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

    กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้ใช้ ( ไม่สามารถใช้ภาษาไทย   ป้อน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข 6-10 หลัก เท่านั้น )
  • รหัสผ่าน ( เป็นตัวเลข 6-12 หลัก หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ )
  • ชื่อ - นามสกุล  (ต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร)
  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อ)
  • Line ID (ติดต่อ)