วิธีการโอนเงิน

วิธีการโอนเงิน

เข้าสู่ระบบไปยังผู้ใช้เลือกกระเป๋าเงินแล้วเลือกโอนเงิน

  • ยอดคงเหลือคือจำนวนเงินที่สามารถโอนได้
  • เลือกแหล่งที่มาเพื่อโอนเงิน
  • เลือกกองทุนปลายทางที่จะโอน
  • จำนวนเงินที่ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการโอน
  • คลิกเพื่อโอนเงิน